Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Recerca / Grups de recerca / Grups de recerca del Departament / TERFIQ (POLTEPO) - Grup de Termodinàmica i Fisico-Química

TERFIQ (POLTEPO) - Grup de Termodinàmica i Fisico-Química

Objectius
L'objectiu del Grup és l'estudi, des del punt de vista de la termodinàmica i mitjançant les tècniques de l'anàlisi tèrmica, de les propietats tèrmiques, termofísiques i quimicofísiques dels materials. Dins dels materials, el Grup és expert en els materials polimèrics en general i més específicament en els polímers termostables.
Durant aquests anys el Grup ha estudiat les propietats calorimètriques, termomecàniques i dielèctriques dels materials següents: els formigons de polímers, les resines termostables pures i com a matrius de materials compostos, les mescles de polímers, les xarxes interpenetrades de polímers, les pintures termoenduribles i les poliolefines biodegradables. Els coneixements adquirits i l'especialització en les tècniques instrumentals utilitzades ens permeten abordar una àmplia activitat tant en la caracterització dels materials com en els seus processos de transformació. Aquesta activitat inclou:
 1. L'estudi de: la relaxació estructural, els processos relacionats amb les transformacions de fases i la separació de fases, els processos relacionats amb la durabilitat i l'estabilitat tèrmica, la cinètica de les reaccions químiques (polimerització, curat dinàmic i isotèrmic, degradació tèrmica i termooxidativa) i els processos d'envelliment químic.
 2. La determinació de les propietats següents:
  1. propietats tèrmiques (capacitats calorífiques, coeficients de dilatació tèrmica, entalpies de canvi de fase, calors de reacció i temperatures de transició vítrica);
  2. propietats mecàniques (coeficient de dilatació, mòduls d'emmagatzematge i de pèrdues i factor de pèrdues);
  3. propietats dielèctriques (permitivitat dielèctrica i factor de pèrdues), i
  4. propietats termoòptiques.
 3. Les tècniques emprades per dur a terme tota aquesta activitat són les següents:
  1. calorimetria diferencial convencional, amb modulació de temperatura i de tensió;
  2. anàlisi mecànica (anàlisi dinamomecànica tèrmica, anàlisi termomecànica, creep);
  3. anàlisi dielèctrica;
  4. anàlisi termogravimètrica;
  5. termomicroscòpia òptica, i
  6. espectroscòpia infraroja amb control tèrmic.

En l'actualitat el Grup està treballant en el curat tèrmic i mitjançant radiació ultraviolada de polímers i resines nanoestructurades. Per una banda, s'estudia l'optimització del fotocurat i la seva aplicació a l'obtenció de materials termostables de baixa contracció, i per una altra, la síntesi i caracterització de nanocompostos de resines epoxídiques amb silicats laminars. El Grup forma part del Grup de Recerca en Termoenergètica, que té la consideració de grup d'investigació consolidat per la DGR de la Generalitat de Catalunya. Els objectius acadèmics del grup se centren en l'ensenyament de la termodinàmica i les disciplines afins, com són l'anàlisi tèrmica, la fisicoquímica i l'estudi de les transformacions energètiques i dels sistemes d'emmagatzemament d'energia, entre altres.


Publicacions

Unitats bàsiques
Departament de Màquines i Motors Tèrmics
Departament d'Enginyeria Química
Equip investigador
Cadenato Matia, Ana Maria
Calventus Sole, Yolanda
Cortes Izquierdo, M. Pilar
Fernandez Francos, Xavier
Hutchinson, John
Morancho Llena, Jose Maria
Ramis Juan, Xavier
Roman Concha, Frida Rosa
Salla Tarragó, José María

Pesones de contacte
Ramis Juan, Xavier